Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Småbolagsfonder

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Vill du investera i små eller medelstora bolag med tillväxtpotential? Våra småbolagsfonder investerar både i Sverige, Europa och Nordamerika. Du kan välja småbolagsfonder med olika inriktning på branscher och geografier.

Fördelen med att spara i våra småbolagsfonder är att mindre bolag är mer känsliga än stora bolag vid kurssvängningar. Samtidigt är tillväxtpotentialen och möjligheten till en bra avkastning större.  


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.