Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kort om våra fonder

Lär känna våra förvaltare och få ​en uppdatering om några av våra​ mest populära fonder.​

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

SEB Active-fonder

SEB Active-fonder fungerar som en helhetslösning för investerare som inte vill ägna så mycket tid åt placeringar. Fonderna består av fyra olika fonder med olika risknivåer. SEB Active 55 har exempelvis 55 procent aktier i normalläget och fonden strävar efter att bibehålla samma risknivå över tid. SEB Active-fonder förvaltas av ett erfaret team som ständigt bevakar marknaden och har som målsättning att skapa god avkastning över tid. Möt fondförvaltaren Tomas Gylfe som berättar om varför han tror att SEB Active-fonder kan fungera som en bra bas för det totala sparandet.

SEB Artificial Intelligence Fund

Genom denna globala aktiefond kan du investera i bolag som direkt gynnas av AI-revolutionen, till exempel bolag som utvecklar AI-teknik eller som skapar nya affärsmöjligheter med hjälp av tekniken. AI öppnar dörrar för en mängd verksamheter som kan utföras mycket mer effektivt, allt från jordbruk till juridiska tjänster. Möt en av fondens förvaltare, Johan Söderström, som berättar om hur teamet resonerar när de investerar.

SEB Climate Focus High Yield

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. SEB Climate Focus High Yield investerar i högavkastande företagsobligationer emitterade av bolag som tar sig an dessa utmaningar. Möt fondförvaltarna Charlotte Lind och Peter Tram som berättar om varför de tror att en investering i klimatet är en investering för framtiden.

SEB Dynamisk Aktiefond

SEB Dynamisk Aktiefond ger en bred exponering mot de globala aktiemarknaderna - både de utvecklade marknaderna såsom USA och Europa - men även tillväxtmarknader såsom Kina och Brasilien. Det som utmärker förvaltningen av fonden är att den bygger på en gedigen process baserad på finansiell teori och systematisk analys. Möt Otto Francke, som tillsammans med Anna Sigurd förvaltar fonden. Hör honom berätta varför han tycker SEB Dynamisk Aktiefond ger en bra grund i portföljen för den långsiktiga investeraren.

SEB Global Equal Opportunity Fund

Genom denna globala aktiefond kan du investera i bolag som ligger i framkant när det gäller jämställdhetsarbete och inkludering. Fonden investerar i bolag som utmärker sig inom viktiga områden som lika lön för lika arbete och en jämnare fördelning mellan män och kvinnor i ledande positioner. Möt fondförvaltarna Mirella Zetoun och Tom Santamaria Olsson som berättar om varför de tror att tror att bolag som fokuserar på jämställdhet och inkludering gynnas av det.

SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk

Ett litet bolag kan växa från en mindre storlek till en större och då kan det som investerare vara gynnsamt att vara med på den resan. SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk letar efter kvalitetsbolag, det vill säga bolag med positiva avkastningstal med god stabilitet. Fonden ser gärna också att det finns en förutsägbarhet i vinsterna, vilket gör att tiden kan arbeta för fonden istället för emot. Möt fondförvaltaren Jimmy Bengtsson som berättar om varför han tror att småbolag bör vara en del av varje portfölj.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.