Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Indexfonder och indexnära fonder

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Våra indexfonder och indexnära fonder följer en specifik marknad, ett förutbestämt index. Ett index är ett genomsnitt av hur aktierna på den specifika marknaden utvecklas. En fond kan exempelvis följa indexet SIXPRX, som återspeglar utvecklingen på den svenska aktiemarknaden.

Indexfonder eftersträvar att så nära som möjligt avspegla utvecklingen på det valda indexet. Indexet kan vara ett screenat hållbarhetsindex, som för SEB Sverige Indexfond, vilket innebär att indexet består av alla bolag noterade på Stockholmsbörsen exklusive de bolag som inte uppfyller särskilda hållbarhetskriterier. 

Våra Indexnära fonder följer också ett index, men avviker mer från index än traditionella indexfonder då de i förvaltningen av fonden exkluderar bolag som inte följer exempelvis fondbolagets hållbarhetskrav.

Våra indexfonder och indexnära fonder passar dig som:

  • Vill få en bred exponering mot en specifik marknad, till exempel Sverige, USA eller Europa
  • Önskar en avkastning i linje med marknaden till en lägre kostnad

SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.