Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Branschfonder

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Är du intresserad av specifika branscher såsom ny teknik, läkemedel eller fastigheter? Vi har flera branschfonder att välja mellan.

Våra branschfonder investerar i bolag inom en eller flera specifika branscher, såsom läkemedel, bioteknik, fastigheter eller ny teknik. En branschfond är ett bra alternativ om man tror på en viss bransch och inte vill välja ut enstaka bolag. Eftersom en branschfond är mer nischad och smal än exempelvis en bred globalfond kan svängningarna i avkastningen vara större och risken högre.

Våra branschfonder passar dig som:

  • Vill placera i en särskild bransch men inte i enstaka bolag

SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.