Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Blandfonder

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Våra blandfonder placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Hur fördelningen mellan fondens aktieinnehav och ränteinnehav ser ut varierar mellan våra olika blandfonder och kan variera beroende på marknadssyn. En blandfond som har en högre andel aktier har en högre risk men även en större möjlighet till en bra avkastning. Generellt sett har blandfonder en lägre risk än aktiefonder men en högre risk än räntefonder.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Våra blandfonder passar dig som:

  • Vill ha aktier för att kunna ta del av avkastningen som en börsuppgång kan ge men samtidigt dämpa effekten vid en nedgång tack vare ränteplaceringarna.
  • Vill ha lägre risk än aktiefonder, men högre risk än räntefonder

SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.