Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Alternativa investeringar

Riskinformation

Notera att vissa av våra alternativa investeringsfonder inte är tillgängliga för icke-professionella investerare. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Alternativa investeringar är ett samlingsbegrepp för investeringar som utgör annat än traditionella investeringar som aktier och räntor.

Gemensamt för våra alternativa investeringar är att de har friare placeringsregler än traditionella fonder och siktar på absolut avkastning, det vill säga att uppnå positiv avkastning oberoende av hur de underliggande marknaderna utvecklas.

Våra alternativa investeringar passar dig som:

  • Vill diversifiera investeringsportföljen då samvariationen i avkastning i regel är låg mellan alternativa investeringar och utvecklingen på de traditionella finansiella marknaderna
  • Vill sprida riskerna genom investeringar till flera tillgångsslagkategorier såsom fastigheter, private equity, valutor, råvaror, onoterade krediter och mikrofinans.

SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.