Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Aktiefonder

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Våra aktiefonder investerar i bolag på de flesta marknader runt om i världen. Alltifrån bolag noterade i ett visst land eller om du vill investera bredare i en hel region.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Eftersom utvecklingen för fonden har samband med utvecklingen på aktiemarknaden kan värdet på fonden variera. Men på ju längre sikt du sparar, desto mer sprider du ut riskerna. Därför passar aktiefonder dig som investerar på längre sikt.

Vår aktieförvaltning tillämpar två olika förvaltningsmetoder – fundamental eller kvantitativ – för våra aktiefonder. Den fundamentala aktieförvaltningen, som främst tillämpas på våra hemmamarknader, kännetecknas av djupgående fundamental analys där bland annat möten med bolagens ledningar är centralt för att få en djup förståelse för bolagen och deras affärsmodeller. I våra kvantitativa förvaltade fonder använder vi oss av sofistikerade, moderna metoder för att på ett systematiskt sätt analysera aktiemarknaderna genom att samla in och analysera stora mängder data från hela världen. Detta ger en bredd i förvaltningen.

Våra aktiefonder passar dig som:

  • Vill investera i aktier, men få bredden jämfört att investera i enskilda aktier.
  • Är beredd på att ta en högre risk
  • Investerar på lite längre sikt såsom till pensionen

SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.