Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Våra fonder

SEB Investment Management AB är en av Nordens största kapitalförvaltare. Vi erbjuder ett brett utbud av fonder och skräddarsydda förvaltningslösningar för privata och institutionella investerare. Hållbarhet är en integrerad del av alla våra investeringsbeslut.

Vi förvaltar 758 miljarder kronor* genom våra över 150 fonder.

*Data per 31/12/2023.

Ytterligare information om våra fonder

För många av våra fonder framtas särskilda mer djupgående portföljrapporter som primärt riktar sig mot professionella kunder. Vänligen kontakta din rådgivare om du önskar ta del av dessa rapporter. Du kan även besöka ett SEB-kontor eller ringa oss på 0771-365 365.

Läs mer om fondernas kostnader →

Se fondernas innehav →

Kontakta oss

Om du inte är nöjd

Om du känner dig missnöjd, eller om du tycker att något inte har gått rätt till, ber vi dig kontakta oss. 

Kontakta oss genom vårt formulär på seb.se


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.