Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ränteförvaltning

Vårt utbud av produkter sträcker sig från traditionella penningmarknads-, obligations- och kreditmandat med fokus på Norden, till mandat inom danska bostadsobligationer liksom globala kreditmandat inom både Investment Grade och High Yield.

Utöver en lång erfarenhet inom traditionell ränteförvaltning, var vi mycket tidiga med att bygga upp en stark kreditförvaltning. I Danmark har vi också under en längre tid mycket framgångsrikt förvaltat danska bostadsobligationer. Under senare år har vi byggt upp kompetens och produkter för det växande området "impact investing", det vill säga investeringar som syftar till att bidra positivt ur ett socialt och miljömässigt perspektiv utöver finansiell avkastning.

Investeringsprocess

Vår ränteförvaltning kännetecknas av en kombination av djup fundamental makro- och kreditanalys i kombination med ett starkt kvantitativt modellstöd. Hållbarhet är en integrerad del av investeringsprocessen och bland de produkter med en tydlig ”impact profil” som teamen förvaltar märks bland annat SEB Green Bond Fund och våra mikrolånefonder.

Green Bonds

SEB issues green bonds to offer financing to green assets/projects and to support customers in their transition journeys to more sustainable business models.

The Microfinance Funds

Microfinancing is a way of making capital available for people in developing countries, when starting or growing their business. At the same time it offers investors an attractive financial return.

Climate Focus High Yield

Med SEB Climate Focus High Yield Fund investerar du i en högräntefond som har en stark miljöprofil. Fondens syfte är att investera i bolag och projekt som exempelvis bidrar till minskade koldioxidutsläpp och ökad användning av förnybar energi.

Våra ränteteam

Ränteförvaltningen bedrivs både från Sverige, Danmark och Finland med olika fokusområden.

SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.