Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Påverkansinvesteringar

Påverkansinvesteringar, Impact Investments, är investeringar i företag, organisationer och fonder med avsikten att påverka den sociala och miljömässiga utvecklingen i en positiv riktning tillsammans med ekonomisk avkastning. Vi har flera fonder i vårt utbud som investerar inom påverkansområdet.

SEB:s mikrofinansfonder

Mikrofinansiering är tillgången på kapital och finansiella tjänster som möter behoven hos individer och företag som annars inte skulle ha tillgång till dessa grundläggande tjänster. Mikrofinansiering erbjuds i form av krediter, besparingar, betalningstjänster, försäkringar och andra grundläggande finansiella produkter, i syfte att förbättra den sociala och ekonomiska utvecklingen. Detta ger låg- och medelinkomsttagare tjänster de behöver för att starta företag, eller få befintliga företag att växa, samt ökar individernas kapacitet att klara finansiella kriser, ackumulera tillgångar och investera i mänskligt kapital såsom hälsa och utbildning.

SEB Investment Management AB är en av Europas största förvaltare av mikrofinansfonder och vänder sig till institutionella investerare. Fonderna når cirka 25 miljoner entreprenörer i ungefär 60 utvecklingsländer och det totala förvaltade kapitalet uppgår till över nio miljarder kronor. Mikrofinansfonderna fokuserar främst på två områden, finansiell inkludering och finansiering för småföretag. 2018 lanserades även SEB Impact Opportunity Fund som har ett bredare mandat att investera i olika sektorer med en positiv påverkan på utveckling och miljö.

SEB Impact Fund

SEB Impact Fund investerar i företag som genom sina produkter eller tjänster erbjuder innovativa lösningar på miljömässiga eller sociala utmaningar. Företagen ska vara verksamma inom de fem områden som är kopplade till FN:s globala utvecklingsmål: hållbar energi, vattentillgång, mat och jordbruk, resurseffektivitet och social utveckling. Målet för fonden är att ge investerare en bred exponering mot företag som är väl positionerade att gynnas av den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Fonden är öppen både för privata sparare och institutionella investerare.

SEB Impact Fund baseras på ett multistrategikoncept, vilket i praktiken innebär att SEB Investment Management väljer ut 4-8 underliggande strategier som förvaltas av erfarna förvaltare med beprövade investeringsprocesser. Gemensamt för de underliggande strategierna är att förvaltarna har gedigen erfarenhet och kunskap om dessa, och att hållbarhet driver investeringsprocessen, med ett fokus på att också skapa god finansiell avkastning. Förvaltarna har även i uppdrag att vara aktiva ägare och för våra investerares räkning rösta på stämmor samt påverka företagen i hållbarhetsfrågor.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.