Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Managed Futures/ CTA

SEB Investment Management AB har en lång tradition av att förvalta den trendföljande, absolutavkastande strategin som kallas managed futures/CTA. Vi var pionjärer inom detta område när vi lanserade fonden SEB Asset Selection Lux år 2006, den första managed futures/CTA-fonden i världen som följer UCITS-regelverket.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Managed futures/CTA är en trendföljande strategi som primärt investerar i derivat, med målsättningen att generera positiv avkastning oberoende av hur de underliggande marknaderna utvecklas. Denna strategi tenderar att ha låg korrelation med traditionella aktie- och räntemarknader, vilket innebär att den kan vara ett bra komplement i en diversifierad investeringsportfölj.

Fonden SEB Asset Selection Lux

Denna prisbelönta fond med absolut avkastningsmål, erbjuder daglig likviditet och fångar trender på de finansiella marknaderna genom att investera i derivat över olika tillgångsslag, innefattande krediter, räntor, aktier och valutor. Dessutom använder sig portföljförvaltarna av en bred verktygslåda, där de både kan ta långa och korta positioner, vilket innebär att fonden har möjlighet att stiga i såväl stigande som fallande marknader.

Fonden förvaltas av två erfarna portföljförvaltare, med stöd från ett team av 17 professionella investerare, som bedriver kvantitativ analys och hanterar systematiska strategier. Investeringsprocessen grundar sig i en gedigen, kvantitativ, egenutvecklad investeringsmodell.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.