Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Alternativa investeringar

Vi erbjuder ett brett utbud av både noterade och onoterade instrument för institutioner och private banking-kunder. Alternativa investeringar erbjuds också indirekt via våra lösningsprodukter för privatpersoner.

SEB har en lång historia inom segmentet alternativa investeringar och banade väg för hedgefondsbranschen i Sverige under 1980-talet. Under åren har vi kompletterat vårt produktutbud inom private equity-, fastighets-, mikrofinans- och hedgefondssegmenten.

Private Equity

SEB Private Equity investerar kapital för externa institutioners räkning, såsom stiftelser och pensionsfonder.

Påverkansinvesteringar

Vi är en av Europas största förvaltare av mikrofinansfonder och erbjuder institutionella investerare både möjligheten till att påverka den sociala och miljömässiga utvecklingen i en positiv riktning och samtidigt få ekonomisk avkastning.

Managed Futures/CTA

SEB Investment Management har en lång tradition av att förvalta managed futures/CTA, som har som målsättning att generera avkastning oavsett marknadsförhållanden. Vi var pionjärer inom detta område när vi lanserade SEB Asset Selection Fund år 2006.

Fastighet- och infrastruktur

Fastighets- och infrastrukturteamet etablerar och förvaltar fastighets- och infrastrukturfonder samt direktägda fastigheter som underliggande tillgång. Fokus är att ge professionella investerare god avkastning genom aktiv förvaltning.

SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.