Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vår förvaltning

Med 758 miljarder kronor (*Data per 31/12/2023) i förvaltat kapital är vi en av de största kapitalförvaltarna i Norden. Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap inom alla tillgångsslag – aktier, räntor, alternativa investeringar och multi management – och cirka 100 portföljförvaltare. Vi strävar efter att uppnå hög riskjusterad avkastning i kombination med rigorösa riskhanteringsprocesser och säkerställa våra fonders mål för hållbar investering.

Diskretionär portföljförvaltning

Vi bedriver diskretionär portföljförvaltning. Bolaget har bara kunder som bedöms vara professionella och hållbarhetskriterierna är satta i varje enskilt kontrakt.

Investeringsrådgivning

Vi har tillstånd att lämna investeringsråd om finansiella instrument samt andra tillgångar som SEB Investment Management AB förvaltar. Vidare lämnar bolaget råd om investeringar i fastigheter. Fondbolaget erbjuder bara rådgivningstjänster till institutionella investerare, som bedöms vara professionella, och hållbarhetskriterierna är satta i varje enskilt kontrakt.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.