Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Rapporter och legal information

På denna sida hittar du rapporter och andra dokument som är relevanta för de tjänster som SEB Investment Management AB levererar.

Ytterligare information om våra fonder

För många av våra fonder framtas särskilda mer djupgående portföljrapporter som primärt riktar sig mot professionella kunder. Vänligen kontakta din rådgivare om du önskar ta del av dessa rapporter. Du kan även besöka ett SEB-kontor eller ringa oss på 0771-365 365.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.