Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Utdelning i SEB:s fonder juni 2024

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Sammanställning av utdelningsbeloppen

Utdelningar i de fonder eller fonder med utdelande andelsklasser som har utdelningstillfälle i juni sker fredagen den 28 juni 2024. Utdelningsbeloppen finns tillgängliga på andelsägarnas konton inom ett par bankdagar efter utdelningsdagen. Då har skatt automatiskt dragits av – för de kunder som beskattas för utdelning – samt rapporterats till Skatteverket.

Sedan den 1 januari 2012 är svenska fonder inte längre skatteskyldiga för inkomsterna i fonden. De flesta svenska fonder upphörde därför att lämna utdelning 2013. Beskattningen i fonden har ersatts av en schablonskatt som betalas av de som äger andelar i fonden.

Sammanställning utdelningar SEB juni 2024

Fond

Andelsklass

Valuta

ISIN-kod

Utdelning i procent

Belopp per fondandel

Datum

SEB Active Owners Impact Fund

ID (H-EUR)

EUR

LU1362436328

4,00%

4,8559

2024-06-28

SEB Credit Opportunity V

HNWD (SEK)

SEK

LU2228909185

3,00%

31,6617

2024-06-28

SEB Credit Opportunity V

HNWD (SEK) 5 MSEK

SEK

LU2228909425

3,00%

31,6971

2024-06-28

SEB Credit Opportunity V

ID (SEK)

SEK

LU2228910357

3,00%

31,7319

2024-06-28

SEB Credit Opportunity V

HNWD (H-EUR)

EUR

LU2228910431

3,00%

3,1443

2024-06-28

SEB Credit Opportunity V

ID (H-EUR)

EUR

LU2228910605

3,00%

3,1502

2024-06-28