Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Utdelning i SEB:s fonder juni 2023

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Sammanställning av utdelningsbeloppen

Utdelningar i de fonder eller fonder med utdelande andelsklasser som har utdelningstillfälle i juni sker fredagen den 30 juni 2023. Utdelningsbeloppen finns tillgängliga på andelsägarnas konton inom ett par bankdagar efter utdelningsdagen. Då har skatt automatiskt dragits av – för de kunder som beskattas för utdelning – samt rapporterats till Skatteverket.

Sedan den 1 januari 2012 är svenska fonder inte längre skatteskyldiga för inkomsterna i fonden. De flesta svenska fonder upphörde därför att lämna utdelning 2013. Beskattningen i fonden har ersatts av en schablonskatt som betalas av de som äger andelar i fonden.

Sammanställning utdelningar SEB juni 2023

Fond Andelsklass Valuta ISIN-kod Utdelning i procent Belopp per andel Datum
SEB Active Owners Impact Fund ID (H-EUR) EUR LU1362436328 4,00% 5,4698 2023-06-30
SEB Credit Opportunity V HNWD (SEK) SEK LU2228909185 3,00% 30,2272 2023-06-30
SEB Credit Opportunity V HNWD (SEK) 5 MSEK SEK LU2228909425 3,00% 30,2383 2023-06-30
SEB Credit Opportunity V ID (SEK) SEK LU2228910357 3,00% 30,2501 2023-06-30
SEB Credit Opportunity V HNWD (H-EUR) EUR LU2228910431 3,00% 3,0050 2023-06-30
SEB Credit Opportunity V ID (H-EUR) EUR LU2228910605 3,00% 3,0062 2023-06-30