Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fondbolaget SEB Investment Management AB kommer att från 1 februari 2015 förändra sättet för hur kostnad för externa analystjänster tas ut i aktivt förvaltade aktiefonder. Syftet med förändringen är att ta ut kostnaden på ett sätt som är mer transparent och rättvist för andelsägarna. Analyskostnader har tidigare ingått i courtage och transaktionskostnader som uppstår vid handel i fondernas underliggande instrument. Från 1 februari kommer courtage och transaktionskostnader inte längre innehålla kostnad för extern analys och vid de tillfällen det finns behov av externa analystjänster för att förvalta en fond kommer kostnaden för dessa tjänster istället att budgeteras på årsbasis, räknas av på daglig basis och redovisas separat.

Fondernas Informationsbroschyrer kommer i början av 2015 att uppdateras med information om denna förändring och exakta siffror för respektive fonds kostnad för externa analys kommer att redovisas i fondernas halv- och helårsrapporter samt ingå som en del av fondernas årliga avgift som redovisas i fondernas faktablad.