Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Stängning av börsen i Hong Kong påverkar fondhandel fredag 1 september

Asienfond ex Japan och SEB Asienfond ex Japan - Lux är stängda för handel fredag den 1 september 2023. Anledningen är att Hong Kong Stock Exchange hålls stängd på grund av en tropisk storm.

Order som lades i fonderna före bryttiden den 31 augusti 2023 kommer att genomföras till det NAV som beräknas den 4 september 2023.

Order som lades i fonderna efter bryttiden den 31 augusti 2023 men läggs före bryttiden den 1 september 2023 kommer att genomföras till det NAV som beräknas den 4 september 2023.

Berörda fonder inklusive andelsklasser och ISIN

SEB Asienfond ex Japan
SE0000984148

SEB Asienfond ex Japan - Lux
C (EUR) - LU1526326068
C (SEK) - LU2209646558
C (USD) - LU0011900676
D (USD) - LU0397043406
IC P (SEK) - LU1063552746
UC (EUR) - LU1822878226
UC (SEK) - LU2464403521
UC (USD) - LU2249630091

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fondlista.