Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s fondbolag har flyttat sitt svenska andelsägarregister

Från och med måndagen den 7 juni 2021 hanterar Bank of New York Mellon (BNYM) SEB:s fondbolags Sverigeregistrerade fonder. 

Fondbolaget SEB Investment Management AB har fonder registrerade i såväl Sverige som i Luxemburg, där andelsägarregistret* för de Luxemburgregistrerade fonderna sedan maj 2011 hanteras av Bank of New York Mellon (BNYM). Som ett led i att harmonisera och effektivisera våra processer har SEB:s fondbolag nu även flyttat över sina Sverigeregistrerade fonder till Bank of New York Mellon.

Förändringen medför att bryttiderna för orderläggning kommer att tidigareläggas från kl.15.30 till 13.30. För kunder med innehav i fondförsäkring kommer bryttiderna ändras från kl. 15.00 till 13.00. Dessa bryttider är de som gäller redan idag för de Luxemburg-registrerade fonderna. Utöver det kommer fondhandeln att ske på samma sätt som tidigare.

Du som är kund i fonder som berörs av förändringen behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men då bryttiderna förändras det är viktigt att du känner till förändringarna.

Frågor och svar angående flytten (pdf) 

Information på engelska

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på vår fondlista.


*När en investering görs i en fond anges vem som är ägare i ett fondandelsägarregister. Detta register finns för att fondbolaget ska veta hur många andelar varje andelsägare äger och hur mycket dessa är värda.