Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Från och med den 7 maj höjs hållbarhetsnivån i fonden SEB Stiftelsefond Utland Utd ytterligare. Redan idag följer fonden särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar, vilket innebär att fonden utesluter bolag i vissa branscher. 

Förändringen som nu görs innebär att fonden följer fondbolagets högsta nivå av hållbarhet gällande att välja bort bolag som underpresterar inom hållbarhet eller kan uppfattas som oetiska. Det innebär att fonden helt kommer att avstå från att placera i bolag som utvinner kol, gas eller olja.

Fonden placerar globalt och är främst anpassad för stiftelser, föreningar och kunder som har behov av en hög direktavkastning. I fondens informationsbroschyr finns mer uttömmande information om fondens hållbarhetskriterier och där finns även ett separat avsnitt med hållbarhetsinformation.

Fondfakta
Fondnamn:
SEB Stiftelsefond Utland
ISIN: SE0000691776