Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Stiftelsefond Balanserad ökar ambitionsnivån runt hållbarhet

SEB Stiftelsefond Balanserad placerar globalt i huvudsakligen andra fonder med exponering mot svenska och utländska aktier samt mot alternativa investeringar såsom hedgefonder, ränterelaterade tillgångar och privat equity. Fonden är särskilt anpassad för stiftelser, föreningar och kunder som har behov av en hög direktavkastning i form av årlig utdelning.

Förvaltaren för fonden ökar nu sin ambitionsnivå att aktivt välja hållbara investerings-alternativ när detta är möjligt. Fondens Hållbarhetsinformation har därför uppdaterats med stycket nedan. Du hittar den i kurslistan och i fondens informationsbroschyr.

Fonden har som ambition att välja hållbara alternativ vid sina investeringar. Möjligheten att hitta hållbara alternativ bedömer vi vara som störst inom tillgångsslag som globala och svenska aktier samt högavkastande obligationer (så kallad high yield). I takt med att hållbara alternativ ökar i fler tillgångsslag förväntas förvaltaren att kunna välja hållbara alternativ inom fler områden. Inom kategorin hedgefonder är möjligheten att hitta hållbara alternativ begränsad. I de fall fonden investerar i externa fonder ställs krav om undertecknande av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar eller motsvarande. I den urvalsprocess vi löpande använder vid utvärdering av externa fonder ingår analys av hållbarhetsarbete.