Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Östeuropafond delas i två fonder

SEB Östeuropafond kommer att delas upp i två fonder. Uppdelningen innebär att de ryska innehaven i fonden, som i dagsläget inte går att sälja, blir kvar i fonden och att övriga innehav förs över till en ny fond, SEB Östeuropafond ex Ryssland, som är öppnad särskilt för den här delningen. Delningen genomförs den 10 februari 2023.

Skälet till delningen är att den del av fondens innehav som är noterade på PAO Moskovskaya Birzha (”Moskvabörsen”) inte går att sälja. Detta har varit fallet sedan krigsutbrottet i Ukraina och den påföljande stängningen av Moskvabörsen den 25 februari 2022. Det råder stor ovisshet om hur länge denna situation kommer att bestå.

Hur du som kund påverkas

Fonden kommer att vara stängd för inlösen från bryttiden onsdag den 8 februari 2023. Fram till dess är fonden öppen för inlösen men stängd för teckning.
Från och med måndag den 13 februari 2023 kommer den nya fonden, SEB Östeuropafond ex Ryssland, att vara öppen både för teckning och inlösen.

Fonden med de ryska innehaven, SEB Östeuropafond, kommer att vara stängd för köp och inlösen så länge som det inte är möjligt för fondbolaget att agera på Moskvabörsen. De ryska tillgångarna är just nu värderade nära noll. Fondbolaget kommer att följa utvecklingen av den ryska marknaden och agera utifrån vad som är bäst för andelsägarna.

Om du väljer att stanna kvar som andelsägare fram till delningen kommer du att få andelar i den nya fonden, SEB Östeuropafond ex Ryssland, och behålla andelar i den gamla fonden, SEB Östeuropafond. Det sammanlagda värdet av dina fondandelar kommer inte att förändras, utan värdet av fondandelarna i de båda fonderna motsvarar värdet av ditt innehav före delningen. Fonden SEB Östeuropafond kommer huvudsakligen att bestå av ryska tillgångar och det finns i nuläget ingen prognos för när den fonden kommer att öppna för inlösen.

Om du väljer att lösa in dina andelar före delningen kommer du inte att ha några andelar i fonden med i huvudsak ryska tillgångar.

Berörda andelsklasser och ISIN

Andelsklass ISIN
A SE0000433203

 

Handelsinformation 

Önskar du lösa in ditt innehav i fonden innan delningen genomförs gäller följande:

Viktiga datum

  • 8 februari 2023: Sista möjligheten om du vill sälja fonden innan delningen är före bryttiden detta datum
  • 10 februari 2023: Delningen genomförs efter bryttiden detta datum
  • 13 februari 2023: Den nya fonden SEB Östeuropafond ex Ryssland öppnar för teckning och inlösen

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid försäljning i fonden. Försäljning eller byte kan dock medföra skatteeffekter för dig, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Ytterligare information 

Mer information om delningen finns i dokumentet nedan: 

Kundunderrättelse

 

Frågor och svar om delningen

1. Vad händer om jag behåller mina fondandelar i SEB Östeuropafond över delningen den 10 februari 2023?

Om du väljer att behålla dina fondandelar i SEB Östeuropafond när fonden delas den 10 februari 2023 får du även andelar i den nya fonden SEB Östeuropafond ex Ryssland. Den fonden kommer gå att handla dagligen. Dina andelar i SEB Östeuropafond kommer efter delningen enbart att innehålla de ryska innehaven.

2. Kommer möjligheten till inlösen att ändras efter delningen?

I dagsläget kan du som andelsägare lösa in dina andelar i SEB Östeuropafond, med de ryska innehaven värderade till nära noll, se artikel från den 25 mars 2022: SEB Östeuropafond och SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag öppnar för försäljning. Efter delningen kommer du att kunna lösa in dina andelar i den nya fonden utan ryska innehav, SEB Östeuropafond ex Ryssland, medan vi inte kan ge någon prognos för när det blir möjligt att efter delningen lösa in andelarna i fonden med de ryska innehaven, SEB Östeuropafond.

3. Hur kommer fördelningen att se ut mellan SEB Östeuropafond och SEB Östeuropafond ex Ryssland?

I enlighet med hur vi bedömer möjligheten till värdering, kommer 99,9999 % av värdet dina fondandelar före delningen per delningsdagen att vara värdet på dina andelar i fonden utan bolag noterade i Ryssland, SEB Östeuropafond ex Ryssland, och 0,0001 % av värdet på dina andelar före delningen per delningsdagen kommer att vara värdet på dina andelar i fonden med bolag noterade i Ryssland, SEB Östeuropafond.

4. Hur kommer SEB Östeuropafond med bolag noterade i Ryssland att värderas?

Vi anser oss i dagsläget inte kunna göra en korrekt värdering av de bolag som är noterade i Ryssland. Fondernas underliggande tillgångar värderas dagligen och vid ändrade marknadsförhållanden kan värdet på bolagen som är noterade i Ryssland komma att ändras.

5. När kan jag sälja mina fondandelar i SEB Östeuropafond efter delningen?

SEB Östeuropafond med bolag noterade i Ryssland kommer att vara stängd så länge som vi inte kan säkerställa korrekta värderingar. Fondbolaget kommer att följa utvecklingen av den ryska marknaden och agera utifrån vad som är bäst för andelsägarna.

6. Vad händer om jag säljer mina andelar i SEB Östeuropafond innan delningen?

Om du väljer att lösa in dina andelar i SEB Östeuropafond innan delningen får du inga andelar i någon av fonderna efter delningen, vare sig i SEB Östeuropafond eller SEB Östeuropafond ex Ryssland. Du kommer att få ersättning till den kurs som fonden värderas till vid inlösen.

7. Vilka skatteeffekter kommer delningen att ha?

Enligt Skatteverket utlöser delning inte beskattning av andelsägarna. Vid delning ska det gamla omkostnadsbeloppet delas upp på de nya fondandelarna i proportion till de nya fondernas värde vid delningstillfället, enligt svaret på fråga 3.

För mer information se Skatteverkets webbsida Fusion eller delning och för mer detaljerade frågor rekommenderar vi att du kontaktar Skatteverket direkt.

8. Kommer även SEB Östeuropafond Små och Medelstora bolag – Lux att vara föremål för förändringar?

Vi kommer att publicera information så snart vi har möjlighet om SEB Östeuropafond Små och Medelstora bolag – Lux som hanteras av tillsynsmyndigheten i Luxembourg, CSSF.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonden har klassificerats som en fond med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.