Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB NanoCap –ny aktiefond som placerar i börsens minsta bolag

Utbudet av SEB-fonder har utökats med en ny aktivt förvaltad specialfond med namnet SEB NanoCap. Fonden investerar i så kallade nano cap-bolag i Norden, med fokus på svenska bolag. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Bolagen väljs ut baserat på fundamental kvalitativ analys med fokus på långsiktig vinsttillväxt och kvalitet. Ansvarig förvaltare är Per Trygg. Långsiktigheten i investeringarna och den begränsade likviditeten i denna typ av bolag gör att fonden enbart kommer att vara öppen för handel två gånger per år, i maj och november. Om en fondandel har innehafts kortare tid än två (2) år, kan en inlösenavgift (uttagsavgift) tas ut med ett belopp motsvarande högst 10 % av de inlösta andelarna. I samband med fondstarten lanserades tre andelsklasser varav två andelsklasser är öppna för allmänheten där lägsta första insättning uppgår till 1 250 000 kronor.