Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Likviditetsfond SEK avregistreras i Finland

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att avregistrera SEB Likviditetsfond SEK i Finland. Avregistreringen sker den 22 mars 2023.

Bakgrunden till beslutet är ett lågt intresse för fonden på den finska marknaden. Köporder från andelsägare i Finland kan därmed inte läggas efter den 22 mars 2023.

Eventuella kostnader relaterade till fondens avregistrering kommer att bäras av fondbolaget SEB Investment Management AB.