Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Investment Management AB stärker hållbarhetspolicyn

SEB Investment Management AB har höga ambitioner när det gäller hållbarhet och strävar hela tiden efter att ytterligare stärka hållbarhetsarbetet i våra fonder.

Den 28 november 2019 tog fondbolagets styrelse ett beslut att uppdatera fondbolagets hållbarhetspolicy genom att införa skärpta kriterier för tobaks- och kolexkluderingen samt att införa exkludering av cannabis för icke-medicinskt bruk.

Exkludering av tobaksbolag kommer att införas i samtliga fonder. Bolag som producerar tobak utesluts helt medan gränsen för bolag vars omsättning kommer från distribution av tobak är 5%. Även omsättningsgränsen för utvinning av förbränningskol kommer att bli striktare och sänkas från 20% till 5%. Företag vars verksamhet kommer från distribution av cannabis för icke-medicinskt bruk kommer också att uteslutas helt ur våra fonder.

De nya kriterierna kommer att implementeras i våra fonder efter hand och återspeglas i fondernas informationsmaterial. Målsättningen är att arbetet ska vara färdigt under första kvartalet 2020.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.