Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Industrial Opportunities får hållbart investeringsmål och nytt namn

Per den 17 januari 2022 får SEB Industrial Opportunities ett nytt hållbarhetsinriktat investeringsmål och klassificering som en så kallad mörkgrön fond.

För att spegla den nya inriktningen byter fonden namn till SEB Active Owners Impact Fund. Se artikel från den 29 oktober 2021 inklusive kundunderrättelse för mer information.

Artikel från den 29 oktober 2021

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonden har klassificerats som en fond med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.