Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

"SEB Hållbarhetsfond Sverige indexnära följer ambitiösa exkluderingskriterier"

I en krönika i Dagens Industri skickas skarp kritik mot SEB Hållbarhetsfond Sverige indexnära, som enligt journalisten inte bör kallas hållbar. Elisabet Jamal Bergström, chef för hållbarhet och ägarstyrning inom SEB Investment Management svarar på kritiken.

I vår förvaltning följer alla våra investeringar FN:s Global Compact och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och vi väljer bort att investera i bolag som bryter mot någon av dessa principer. Liksom alla våra indexnära fonder, följer SEB Hållbarhetsfond Sverige indexnära ambitiösa exkluderingskriterier. Detta innebär att fonderna förutom att exkludera tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi och normbrytande bolag, exkluderar utvinning av fossila bränslen, liksom energiproduktion baserad på fossila bränslen.

”Förutom exkludering arbetar vi i våra indexnära fonder med påverkan, det vill säga vi röstar, deltar i valberedningar och har bolagsdialoger – ett arbete som görs gemensamt för alla fonder som förvaltas av SEB IM”, förklarar Elisabet Jamal Bergström.

I krönikan menar journalisten att ”SEB gör det väldigt enkelt för sig genom att exkludera ett fåtal innehav från en Sverigefond och kalla den hållbar”. Enligt Dagens Industri exkluderar fonden 12 av Stockholmsbörsens över 300 bolag*, och jämför med AP7, som förvaltar Såfa i premiepensionssystemet, och som totalt exkluderat 84 bolag (varav 10 är kolbolag) från det globalindex som fonden investerar efter. Men att jämföra en svensk indexnära fond, som följer Stockholmsbörsen, med AP7, som följer ett globalt index, blir missvisande enligt Elisabet Jamal Bergström.

”I Sverige finns det inte lika många företag som till exempel utvinner fossila bränslen - men vi exkluderar i dagsläget 18 bolag, vilket motsvarar cirka 4,7 procent av index. Det är inte svårt att utesluta 10 kolbolag ur en global portfölj”.

Hållbarhet är en viktig del i Investment Managements investeringsprocesser och under hösten har arbetet med att utveckla hållbarhetsarbetet fortsatt.

”Vi fortsätter att utveckla och arbeta vidare med våra tre ben – integrering, exkludering och påverkan. Det är viktigt att vi hela tiden anpassar oss och framtidssäkrar våra fonder. Visionen är att alla våra kunder ska kunna spara på ett hållbart sätt genom att välja vilken som helst av våra produkter”, säger Elisabet Jamal Bergström.

Att SSAB ändock är kvar i portföljen, trots att bolaget släpper ut mycket koldioxid, beror på SSAB:s positiva inställning till att vilja förändra och deras planer på fossilfri ståltillverkning.

”Att exkludera bolag som inte har affärsmodeller som bidrar till hållbar utveckling är en viktig byggsten i vårt hållbarhetsarbete, men det är också viktigt att ta vara på möjligheten att påverka bolag och deras utveckling. Det stämmer att SSAB står för en stor del av Sveriges utsläpp av växthusgaser, men samtidigt har bolaget ambitiösa planer på fossilfri ståltillverkning. Detta är något vi tycker är viktigt att stötta i den omställning av ekonomin som nu måste göras i enlighet med Parisavtalet”, betonar Elisabet Jamal Bergström.

 

 

*SEB Hållbarhetsfond Sverige indexnära exkluderar idag 18 bolag, vilket motsvarar cirka 4,7 procent av indexet SIX PRX.