Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Credit Opportunity IV förfaller i mars 2022

Löptiden för SEB Credit Opportunity IV, med dess aktiva andelsklasser, går ut per den 31 mars 2022. Från och med detta datum likvideras portföljen vilket innebär att fonden upphör och pengarna betalas ut till andelsägarna. Fondens slutkurs beräknas per den 31 mars 2022.

Vi planerar att betala ut likviden första veckan i april 2022. Observera att det kan ta några bankdagar innan betalningarna når andelsägarnas konton.

 

SEB Credit Opportunity IV:s andelsklasser och ISIN:

Andelsklass ISIN
HNWC (SEK) LU1486542399
HNWC (SEK) LU1486542555
HNWD (H-EUR) LU1486543280
HNWD (SEK) LU1486542639
HNWD (SEK) LU1486542472
IC (SEK) LU1486542712
ID (SEK) LU1486542803

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.