Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sänkt förvaltningsavgift: SEB Obligationsfond

Fondbolaget SEB Investment Management har beslutat att sänka förvaltningsavgiften för SEB Obligationsfond från och med den 2 november 2020. Avgiftssänkningen är en del av vårt löpande arbete med att säkerställa att vårt produktutbud är relevant och attraktivt.

Fondens andelsägare behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på fondsparandet påverkas inte, men det är viktigt att känna till förändringen. Vänligen se nedan för information kring avgifterna för respektive andelsklass.

Andelsklass (ISIN) Tidigare förvaltningsavgift

Ny förvaltningsavgift fr.o.m 2 november 2020

A(SE0000984072) 0,5 % 0,4 %
B(SE0004867133) 0,5 % 0,4 %
C(SE0005568037) 0,35 % 0,3 %
D(SE0012038511) 0,25 % 0,2 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.