Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sänkt förvaltningsavgift för tre andelsklasser av SEB Euro Short Rate Fund

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Inför sammanläggningen av SEB Euro Short Rate Fund* och SEB Korträntefond EUR – Lux** (information publicerad den 3 oktober 2023), kommer vi på SEB Investment Management att sänka förvaltningsavgiften för tre andelsklasser av SEB Euro Short Rate Fund. Förändringarna genomförs den 1 november 2023. 

 

Det huvudsakliga skälet till avgiftssänkningarna är att kunder i den överlåtande fonden i sammanläggningen, SEB Korträntefond EUR – Lux, inte ska få högre kostnader på grund av sammanläggningen. Sänkningen gynnar kunder i båda fonderna.

 

Andelsklass   ISIN Nuvarande maximal förvaltningsavgift Ny maximal förvaltningsavgift
C B FIN (EUR) LU2399984025   0,40 % 0,30 %
C B FIN (EUR) LU2399984298   0,40 % 0,30 %
UC (EUR)    LU2625068783    0,20 % 0,15 %

 

*Fondens legala namn är SEB Fund 5 – SEB Euro Short Rate Fund
**Fondens legala namn är Fund 4 – SEB Short Bond Fund EUR