Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sammanläggning genomförd den 11 mars 2024

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Den luxemburgregistrerade Asienfond ex Japan – Lux, den överlåtande fonden, sammanlades med den sverigeregistrerade SEB Asienfond ex Japan, den mottagande fonden, den 11 mars 2024. Efter sammanläggningen upplöstes den överlåtande fonden.

Information om sammanläggningen publicerades den 30 januari 2024.