Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sammanläggning genomförd den 10 november 2023

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Den luxemburgregistrerade SEB Korträntefond EUR – Lux, den överlåtande fonden, sammanlades med den luxemburgregistrerade SEB Euro Short Rate Fund, den mottagande fonden, den 10 november 2023. Efter sammanläggningen upplöstes den överlåtande fonden.

Information om sammanläggningen publicerades den 3 oktober 2023.