Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sammanläggning av SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag, SEB Rysslandfond och SEB Östeuropafond ex Ryssland i juli 2021

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att lägga samman tre fonder. Sammanläggningarna genomförs den 2 juli 2021.

En sammanläggning (fusion) innebär att alla tillgångar och skulder i en överlåtande fond överförs till en mottagande fond. Den överlåtande fonden upplöses därmed och har du ägt andelar i denna blir du fortsättningsvis kund i den mottagande fonden. Skälet till att vi sammanlägger fonderna är att främja en effektiv förvaltning, och är en del av vårt löpande arbete med att säkerställa att vi kan erbjuda våra kunder ett relevant och attraktivt urval av fonder. Du som är kund i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna. 

Berörda fonder, andelsklasser samt ISIN

SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag kommer att vara den mottagande fonden vid sammanläggningarna. SEB Rysslandfond och SEB Östeuropafond ex Ryssland kommer att vara överlåtande fonder och därmed upplösas efter sammanläggningarna, är du kund i dessa kommer du efter sammanläggningarna vara kund i SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag.

SEB Östeuropafond ex Ryssland SEB Rysslandfond SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag
C (EUR), LU0070133888 C (EUR), LU0273119544 C (EUR), LU0086828794
UC (EUR), LU1808746744 UC (EUR), LU1822878143 UC (EUR), LU1822878572
  IC (EUR), LU2158612874 IC (EUR), LU2030514413
  C (USD), LU0600309446 Ny: C (USD), LU2321682267
  C (SEK), LU2030514173 Ny: C (SEK), LU2321682184

Handelsinformation

Om du som kund vill lösa in ditt innehav i någon av de berörda fonderna före sammanläggningarna gäller nedanstående. Vi vill uppmärksamma att försäljning eller byte kan medföra skatteeffekter. Om du som kund deltar i sammanläggningarna uppstår ingen skatteeffekt.

24 juni 2021: Sälj- eller bytesorder i de överlåtande fonderna via SEB AB måste läggas före kl. 13:00 om du som kund vill lösa in ditt innehav innan sammanläggningarna, observera att andra distributörer kan ha en annan bryttid

25 juni 2021: De överlåtande fonderna stänger för handel

1 juli 2021: Sälj- eller bytesorder i den mottagande fonden via SEB AB måste läggas före kl. 13:00 om du som kund vill lösa in ditt innehav innan sammanläggningarna, observera att andra distributörer kan ha en annan bryttid

2 juli 2021: Sammanläggningarna genomförs

Kundunderrättelser

Mer information om sammanläggningarna, om eventuella ändringar i handelscykel, avgifter, placeringsinriktning samt risknivå finns i följande dokument.

Överlåtande fonder: SEB Rysslandfond och SEB Östeuropafond ex Ryssland 
Mottagande fond: SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag  
Faktablad för mottagande fond: Faktablad SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.