Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sammanläggning av SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag och SEB Nordamerikafond den 14 juni 2021

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag ska vara den mottagande fonden när den läggs samman med SEB Nordamerikafond. Sammanläggningen genomförs den 14 juni 2021 och är godkänd av Finansinspektionen. 

En sammanläggning (fusion) innebär att alla tillgångar och skulder i en överlåtande fond överförs till en mottagande fond. Den överlåtande fonden upplöses därmed och har du ägt andelar i denna blir du fortsättningsvis kund i den mottagande fonden. Skälet till att vi sammanlägger fonderna är att främja en effektiv förvaltning, och är en del av vårt löpande arbete med att säkerställa att vi kan erbjuda våra kunder ett relevant och attraktivt urval av fonder. Du som är kund i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna. 

 

Handelsinformation 

Om du som andelsägare vill lösa in ditt innehav i någon av de berörda fonderna före sammanläggningen gäller nedanstående. Vi vill uppmärksamma att försäljning eller byte kan medföra skatteeffekter. Om du som andelsägare deltar i sammanläggningen uppstår ingen skatteeffekt.  

4 juni 2021: SEB Nordamerikafond stänger för handel och sälj- eller bytesorder måste senast vara fondbolaget tillhanda om du som kund vill lösa in ditt innehav innan sammanläggningen. 

11 juni 2021: Sälj- eller bytesorder i SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag måste senast vara fondbolaget tillhanda om du som kund vill lösa in ditt innehav innan sammanläggningen. 

14 juni 2021: Sammanläggningen genomförs. 

 

Ytterligare information 

Fondbolaget har, sedan godkännandet av sammanläggningen, beslutat att sänka den årliga förvaltningsavgiften i SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag från 1,75 % till 1,5 %. Avgiftssänkningen gäller från och med den 1 juni 2021. Förvaltningsavgiften för kunder i SEB Nordamerikafond kommer därmed även efter sammanläggningen att vara 1,5 %.

Mer information om sammanläggningen, om eventuella ändringar i handelscykel, avgifter, placeringsinriktning samt risknivå finns i dokumenten nedan.

 

Kundunderrättelser

SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag

SEB Nordamerikafond

 

Faktablad för mottagande fond

SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag

 

Berörda fonder ISIN
SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag SE0000434268
SEB Nordamerikafond SE0000984163

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.