Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sammanläggning av SEB Läkemedelsfond - Lux och SEB Bioteknikfond - Lux

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Notera att den sverigeregistrerade fonden SEB Läkemedelsfond inte berörs av förändringarna utan enbart den luxemburgregistrerade fonden med legalt namn SEB Fund 3 - SEB Medical Fund.

Fondbolaget SEB Investment Management har beslutat att lägga samman den luxemburgregistrerade SEB Läkemedelsfond – Lux* och den luxemburgregistrerade SEB Bioteknikfond – Lux**. Sammanläggningen genomförs den 21 april 2023.

Kundintresset för SEB Läkemedelsfond – Lux har varit litet de senaste åren och förvaltat kapital har legat på en låg nivå. Skälet till sammanläggningen är att effektivisera fondförvaltningen, samt att centralisera och effektivisera fondadministrationen.

Hur du som kund påverkas

SEB Bioteknikfond - Lux kommer att vara den mottagande fonden vid sammanläggningen. Läkemedelsfond – Lux kommer att vara överlåtande fond och därmed upplösas efter sammanläggningen, är du kund i denna kommer du efter sammanläggningen att vara kund i SEB Bioteknikfond – Lux.

Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på dina fondandelar påverkas, men du bör känna till sammanläggningen. De två fondernas investeringsmål och placeringsinriktning är mycket lika, och de förvaltas av samma team på fondbolaget SEB Investment Management AB, men exponeringen skiljer sig åt då den överlåtande fonden fokuserar på läkemedelssektorn och den mottagande fonden fokuserar på biotekniksektorn. Risknivån skiljer sig då den överlåtande fonden klassificeras som 4 och den mottagande fonden som 5, på en 7-gradig skala.

Den mottagande fonden fortsätter att följa samma investeringsmål och strategi som tidigare och den fondens avgifter påverkas inte.

Berörda andelsklasser och ISIN

Läkemedelsfond – Lux                                         (överlåtande fond)

SEB Bioteknikfond – Lux (mottagande fond)

D (USD), LU0047324214

D (USD), LU2553409058

UD (USD), LU2249630331

UD (USD), LU2553409132

 

Handelsinformation

Önskar du lösa in ditt innehav i någon av fonderna före sammanläggningen gäller följande:

Viktiga datum

  • 14 april 2023: Sista möjligheten om du vill sälja den överlåtande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
  • 20 april 2023: Sista möjligheten om du vill sälja den mottagande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
  • 21 april 2023: Sammanläggningen genomförs

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i fonderna. Sammanläggningen medför inte någon skatteeffekt för dig som deltar. Försäljning eller byte kan däremot medföra skatteeffekter för dig, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Ytterligare information

Mer information om sammanläggningen, avgifter och placeringsinriktning finns i dokumenten nedan:  

Kundunderrättelse SEB Läkemedelsfond - Lux

Kundunderrättelse SEB Bioteknikfond - Lux

Faktablad SEB Bioteknikfond - Lux

 

*Fondens legala namn är SEB Fund 3 - SEB Medical Fund

**Fondens legala namn är SEB Concept Biotechnology