Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sammanläggning av SEB Korträntefond EUR – Lux och SEB Euro Short Rate Fund

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Vi på SEB Investment Management kommer att lägga samman den luxemburgregistrerade SEB Korträntefond EUR – Lux* med den luxemburgregistrerade SEB Euro Short Rate Fund**. Sammanläggningen genomförs den 10 november 2023.

Skälet till sammanläggningen är att förenkla och förtydliga fondutbudet och att effektivisera fondförvaltningen och fondadministrationen.

Hur du som kund påverkas

SEB Euro Short Rate Fund kommer att vara den mottagande fonden vid sammanläggningen. SEB Korträntefond EUR - Lux kommer att vara överlåtande fond och därmed upplösas efter sammanläggningen, är du kund i denna kommer du efter sammanläggningen att vara kund i SEB Euro Short Rate Fund.

Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på dina fondandelar påverkas, men du bör känna till sammanläggningen. Den mottagande fonden fortsätter att följa samma investeringsmål och strategi som tidigare.

Berörda andelsklasser och ISIN

SEB Korträntefond EUR - Lux (överlåtande fond) SEB Euro Short Rate Fund (mottagande fond)
C (EUR), LU0088160774 C (EUR), LU2399984025
D (EUR), LU0397075192 D (EUR), LU2399984298
C (EUR), LU1267950506 IC (EUR), LU2451779925
D (EUR), LU1267950761 ID (EUR), LU2451780006
UC (EUR), LU1808744020 UC (EUR), LU2625068783
ZC (EUR), LU2071393271  ZC (EUR),
LU2675723055


Handelsinformation

Önskar du lösa in ditt innehav i någon av fonderna innan sammanläggningen gäller följande:

Viktiga datum

  • 3 november 2023: Sista möjligheten om du vill sälja den överlåtande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
  • 10 november 2023: Sista möjligheten om du vill sälja den mottagande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
  • 10 november 2023: Sammanläggningen genomförs

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i fonden. Sammanläggningen medför inte någon skatteeffekt för dig som deltar. Försäljning eller byte kan däremot medföra skatteeffekter för dig, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Ytterligare information

Mer information om sammanläggningen, avgifter och placeringsinriktning finns i dokumenten nedan:  

Kundunderrättelse SEB Korträntefond EUR - Lux
Kundunderrättelse SEB Euro Short Rate Fund 
Faktablad SEB Euro Short Rate Fund

*Fondens legala namn är SEB SEB Fund 4 – SEB Short Bond Fund EUR
** Fondens legala namn är SEB Fund 5 - SEB Euro Short Rate Fund