Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sammanläggning av den luxemburgregistrerade SEB Obligationsfond Flexibel SEK - Lux och den svenskregistrerade SEB Obligationsfond Flexibel SEK

Fondbolaget SEB Investment Management har beslutat att lägga samman den luxemburgregistrerade SEB Obligationsfond Flexibel SEK – Lux* med den svenskregistrerade SEB Obligationsfond Flexibel SEK. Sammanläggningen genomförs den 13 februari 2023.

Skälet till sammanläggningen är att förenkla och förtydliga fondutbudet och att effektivisera fondförvaltningen.

Hur du som kund påverkas

Den svenskregistrerade SEB Obligationsfond Flexibel SEK kommer att vara den mottagande fonden vid sammanläggningen. Den luxemburgregistrerade SEB Obligationsfond Flexibel SEK – Lux kommer att vara överlåtande fond och därmed upplösas efter sammanläggningen, är du kund i denna kommer du efter sammanläggningen att vara kund i den svenskregistrerade SEB Obligationsfond Flexibel SEK.

Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på dina fondandelar påverkas, men du bör känna till sammanläggningen. Den mottagande fonden fortsätter att följa samma investeringsmål och strategi som tidigare och den fondens avgifter påverkas inte.

Berörda andelsklasser och ISIN

SEB Obligationsfond Flexibel SEK – Lux (överlåtande fond)

SEB Obligationsfond Flexibel SEK (mottagande fond)

C (SEK) - LU0053967609

A (SEK) - SE0000577454

D (SEK) - LU0053968599

B (SEK) - SE0019019225

UC (SEK) - LU1895565437

C (SEK) - SE0019019233

 

Handelsinformation

Önskar du lösa in ditt innehav i någon av fonderna före sammanläggningen gäller följande:

Viktiga datum

  • 3 februari 2023: Sista möjligheten om du vill sälja den överlåtande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
  • 10 februari 2023: Sista möjligheten om du vill sälja den mottagande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
  • 13 februari 2023: Sammanläggningen genomförs

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i fonden. Sammanläggningen medför inte någon skatteeffekt för dig som deltar. Försäljning eller byte kan däremot medföra skatteeffekter för dig, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Ytterligare information

Mer information om sammanläggningen, avgifter och placeringsinriktning finns i dokumenten nedan:

Kundunderrättelse SEB Obligationsfond Flexibel SEK – Lux

Kundunderrättelse SEB Obligationsfond Flexibel SEK

Faktablad SEB Obligationsfond Flexibel SEK

*Fondens legala namn är SEB Fund 5 – SEB Flexible Bond Fund SEK

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.