Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sammanläggning av den Finlandregistrerade SEB US Exposure Fund och den Luxemburgregistrerade SEB USA Indexnära

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att lägga samman den Finlandregistrerade SEB US Exposure Fund med den Luxemburgregistrerade SEB USA Indexnära. Sammanläggningen genomförs den 10 december 2021.

Skälet till sammanläggningen är att förenkla och förtydliga fondutbudet och att effektivisera fondförvaltningen.

Hur du som kund påverkas

Den Luxemburgregistrerade SEB USA Indexnära kommer att vara den mottagande fonden vid sammanläggningen. Den Finlandregistrerade SEB US Exposure Fund kommer att vara överlåtande fond och därmed upplösas efter sammanläggningen, är du kund i denna kommer du efter sammanläggningen att vara kund i den Luxemburgregistrerade SEB USA Indexnära.

Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på ditt fondsparande påverkas, men det är viktigt att du känner till sammanläggningen. Den mottagande fonden fortsätter att följa samma investeringsmål och strategi som tidigare och fondens avgifter påverkas inte. 

Berörda andelsklasser och ISIN

SEB US Exposure Fund (överlåtande fond) SEB USA Indexnära (mottagande fond)
A (D-EUR), FI0008805601 D (EUR), LU2360842723
B (C-EUR), FI0008805619 C (EUR), LU2360842640

 

Handelsinformation  

Önskar du lösa in ditt innehav i den mottagande fonden före sammanläggningen gäller följande:

Viktiga datum

  • 9 december 2021: Sista möjligheten om du vill sälja den mottagande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
  • 10 december 2021: Sammanläggningen genomförs

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i fonden. Sammanläggningen medför inte någon skatteeffekt för dig som deltar. Försäljning eller byte kan däremot medföra skatteeffekter för dig, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Ytterligare information  

Mer information om sammanläggningen, avgifter, placeringsinriktning och risknivå samt lista över berörda andelsklasser inklusive tillhörande ISIN finns i dokumentet nedan:

Kundunderrättelse (inklusive sammanfattande jämförelse av fonderna)

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonden har klassificerats som en fond med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.