Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sammanläggning av den Finlandregistrerade SEB European Equity Fund och den Luxemburgregistrerade SEB Europe Equity Fund

Fondbolaget SEB Investment Management har beslutat att lägga samman den Finlandregistrerade SEB European Equity Fund med den Luxemburgregistrerade SEB Europe Equity Fund. Sammanläggningen genomförs den 25 mars 2022.

Skälet till sammanläggningen är att förenkla och förtydliga fondutbudet och att effektivisera fondförvaltningen, samt att centralisera och effektivisera fondadministrationen.

Hur du som kund påverkas

Den Luxemburgregistrerade SEB Europe Equity Fund kommer att vara den mottagande fonden vid sammanläggningen. Den Finlandregistrerade SEB European Equity Fund kommer att vara överlåtande fond och därmed upplösas efter sammanläggningen, är du kund i denna kommer du efter sammanläggningen att vara kund i den Luxemburgregistrerade SEB Europe Equity Fund.

Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på dina fondandelar påverkas, men du bör känna till sammanläggningen. Den mottagande fonden fortsätter att följa samma investeringsmål och strategi som tidigare och fondens avgifter påverkas inte.

 

Berörda andelsklasser och ISIN

SEB European Equity Fund (överlåtande fond) SEB Europe Equity Fund (mottagande fond)
A - FI0008802665 D (EUR) - LU0427863906
B - FI0008802673 C (EUR) - LU0030166507

 

Handelsinformation 

Önskar du lösa in ditt innehav i den mottagande fonden före sammanläggningen gäller följande:

Viktiga datum

  • 24 mars 2022: Sista möjligheten om du vill sälja fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
  • 25 mars 2022: Sammanläggningen genomförs

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i fonden. Sammanläggningen medför inte någon skatteeffekt för dig som deltar. Försäljning eller byte kan däremot medföra skatteeffekter för dig, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Ytterligare information  

Mer information om sammanläggningen, avgifter, placeringsinriktning och risknivå samt lista över andelsklasser i den mottagande fonden inklusive tillhörande ISIN finns i dokumenten nedan:  

Kundunderrättelse (inklusive sammanfattande jämförelse av fonderna)

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonden har klassificerats som en fond med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.