Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Den 15 oktober 2020 kommer förvaltningen och administrationen i T.O. Fonden att flyttas från nuvarande AIF-förvaltare SEB Investment Management AB till AIF-förvaltaren ISEC Services AB (ISEC). 

Portföljförvaltningen av fonden kommer efter flytten att delegeras till Carnegie Investment Bank AB. Flytten godkändes av Finansinspektionen den 9 juli 2020.

Du behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte men eftersom du är kund i fonden är det viktigt att du känner till förändringen.

I samband med bytet av AIF-förvaltare uppdateras fondbestämmelserna för fonden. Ändringarna i fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och börjar gälla samtidigt som ISEC tar över förvaltningen av fonden. Flytten till ISEC och ändringarna i fondbestämmelserna kommer inte att påverka Fondens nuvarande förvaltningsstrategi, placeringsinriktning och riskprofil. Ändringarna i fondbestämmelserna finns närmare beskrivna i kundunderrättelsen som skickas ut av ISEC och SEB till andelsägarna.

Du kan kostnadsfritt lösa in dina andelar i T.O. Fonden, både innan och efter att ändringarna i fondbestämmelserna träder i kraft och fonden flyttas ISEC.

Önskar du lösa in ditt innehav i T.O. Fonden före flytten gäller följande:

• 24 augusti 2020 kl. 15:30: T.O. Fonden stänger för handel i SEB Investment Management AB.
• 15 oktober 2020: Flytten genomförs och ISEC tar över förvaltningen. Från och med detta datum utövas dina rättigheter som andelsägare i T.O. Fonden gentemot ISEC.

Vi vill uppmärksamma dig på att en eventuell försäljning av andelarna i Fonden kan utlösa kapitalvinstbeskattning för juridiska personer.

Har du några frågor kring bytet eller de ändrade fondbestämmelserna är du välkommen att kontakta din kontaktperson på SEB AB.

De nya fondbestämmelserna tillsammans med informationsbroschyr och fondfaktablad kommer att finnas på ISECs hemsida www.isec.com/funds, där kan du också ta del av övrig information om ISEC.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.