Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Offentligt kontanterbjudande på Cary Group

Den 29 juni 2022 lämnade CVC Fonder och Nordic Capital, genom Teniralc, ett offentligt kontanterbjudande om 65 kronor per aktie till aktieägarna i Cary Group. Teniralc har den 7 september 2022 höjt sitt erbjudande från 65 kronor till 70 kronor per aktie.

SEB Investment Management avser, under rådande omständigheter och såvitt förutsättningarna inte ändras avsevärt fram till dess acceptperioden löper ut den 22 september 2022, att acceptera det höjda erbjudandet om 70 kronor per aktie.

Efter noggrant övervägande av flera bolagsspecifika parametrar och den enhälliga rekommendationen från den oberoende budkommittén anser vi att en försäljning av fondernas aktier i Cary Group till 70 kronor per aktie bäst tillvaratar våra andelsägares intresse.

SEB Investment Managements fonders ägande uppgår till 9,07 procent av kapitalet i Cary Group.