Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nya förvaltare för vissa kvantitativt förvaltade aktiefonder

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Otto Francke och Tom Santamaria Olsson ersätter Andreas Johansson i förvaltningen av vissa av fondbolaget SEB Investment Managements kvantitativt förvaltade aktiefonder, då Andreas Johansson valt att lämna SEB. 

Andreas Johansson har haft helt eller delat huvudansvar för förvaltningen för olika fonder och de nya ansvariga förvaltarna för fonderna kommer att ta över motsvarande roller. Detta innebär att huvudansvaret för förvaltningen av fonderna SEB Global Climate Opportunity Fund och SEB Global Equal Opportunity Fund fortsatt kommer att delas med Mirella Zetoun som sedan tidigare varit ansvarig förvaltare för fonderna.

Otto Francke och Tom Santamaria Olsson ingår sedan tidigare i enheten för global aktieförvaltning som består av 12 personer.

Fondernas förvaltning förblir desamma med fokus på systematisk analys av stora mängder data.

Följande fonder påverkas

Fonder som kommer att förvaltas av Otto Francke:

SEB Dynamisk Aktiefond
SEB Global Aktiefond
SEB Stiftelsefond Utland

Berörda andelsklasser

 

Fonder som kommer att förvaltas av Tom Santamaria Olsson:

SEB Global Climate Opportunity Fund*
SEB Global Equal Opportunity Fund**

Berörda andelsklasser

*Fondens legala namn är SEB Fund 1 – SEB Global Climate Opportunity Fund 
**Fondens legala namn är SEB Global Equal Opportunity Fund – SEB Global Equal Opportunity Fund