Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny hållbarhetsklassificering ersätter Svanen-märkning i SEB Sweden Equity Fund

Det nya EU-regelverket SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) som trädde i kraft i mars 2021 reglerar redovisningen av fonders hållbarhetsarbete. Då detta omfattar samtliga SEB Investment Managements fonder kommer den separata Svanen-märkningen som funnits på SEB Sweden Equity Fund* att tas bort.

Genom det nya regelverket görs hållbarhetsredovisningen på ett enhetligt sätt och fonderna klassificeras utifrån deras ambition inom hållbarhet, där SEB Sweden Equity Fund klassificeras som en ljusgrön fond. Förvaltningen och innehaven i fonden kommer inte att påverkas. Svanen-märkningen tas bort den 2 maj 2022.

Hållbarhetsklassificering

Ljusgröna fonder: Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper
Mörkgröna fonder: Fonder som har hållbara investeringar som mål
Övriga fonder: Fonder som varken klassificeras som mörkgröna eller ljusgröna

Berörda andelsklasser och ISIN

C (SEK) - LU0047322432
IC (EUR) - LU2425291205
IC (SEK) - LU2352402031
ID (SEK) - LU1252185639
UC (SEK) - LU1883352251

*Fondens legala namn är SEB Fund 3 – SEB Sweden Equity Fund

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonden har klassificerats som en fond med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.