Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny förvaltare för SEB Aktiesparfond

Johan Söderström tillträder som ny ansvarig förvaltare av SEB Aktiesparfond och kommer att förvalta fonden tillsammans med Tommi Saukkoriipi som redan förvaltar den svenska delen av portföljen. Johan har lång och gedigen erfarenhet som förvaltare och kommer närmast från Sycomore i Paris där han förvaltat en global teknologifond med hållbarhetsinriktning. Dessförinnan arbetade Johan som förvaltare av fonderna Robur Technology och Robur Medica. Förvaltningen av SEB Aktiesparfond kommer framöver att baseras på fundamental analys med fokus på att hitta bolag med hög kvalitet och gynnsam värdering. Tidigare förvaltades fondens globala del av portföljen utifrån en så kallad kvantitativ investeringsprocess.

Andelsklass och ISIN för den berörda fonden

Andelsklass ISIN
A SE0000984130

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.