Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny andelsklass införs i fonden SEB FRN Fond Hållbar

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att införa en ny utdelande andelsklass i fonden FRN Fond Hållbar. Andelsklassen, benämnd G, är öppen för allmänheten. Årlig förvaltningsavgift är 0,4%. Det finns inget krav på lägsta belopp vid teckning av andelar. Förändringen är godkänd av Finansinspektionen och träder i kraft den 2 april 2020.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.