Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare


I en ny rapport från Fair Finance Guide granskas asiatiska bankers finansiering av palmoljeföretag, med anledning av dessa bolags påverkan på regnskogen i Indonesien.

SEB:s fondbolag har inga innehav i de berörda bankerna i sina aktivt förvaltade fonder, utan endast i indexfonder, som enligt respektive fondbestämmelser måste spegla sitt specifika index.

När det gäller indexfonder används fondens förbestämda exkluderingskriterier vid kontroll av investeringar, enligt fondens fondbestämmelser. Analys av investeringar ur ett bredare perspektiv genomförs vid aktiva investeringar. Vid analys av banker inför aktiva investeringsbeslut beaktas affärsmodell och hållbarhetsarbete på samma sätt som till exempel lönsamhet och kreditrisker.

SEB har ett engagemang för palmoljefrågan generellt och fokuserar dialogerna kring detta på våra aktiva investeringar.