Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Intervju med Christian Lindstroem Lage, ny Chief Investment Officer på SEB Investment Management

För att ytterligare stärka vårt investeringsteam har Christian Lindstroem Lage utsetts till den nya rollen Chief Investment Officer (CIO) på SEB Investment Management.

Som CIO för likvida tillgångsslag på SEB Investment Management kommer Christian att tillföra värdefull erfarenhet och kompetens till vår investeringsfilosofi, produktutveckling och strategiska agenda. De likvida tillgångsslagen inkluderar aktier, räntor och multi management. 

Christian har tidigare varit CIO på det danska livförsäkringsbolaget PFA Asset Management. 

Vi tror att den nya positionen kommer att ge ett viktigt bidrag till alla våra likvida strategier framöver. 

 

Vi träffade Christian för att ställa några frågor kring honom och den nya rollen.

Du har precis tillträtt din roll, vilka är dina första intryck av SEB Investment Management?

Det har snabbt blivit tydligt att jag kommit till ett högprofessionellt fondbolag och jag slogs direkt av vilken stark kompetens som finns bland mina nya kollegor. Vår industri står inför stora förändringar och det kommer att krävas mycket av oss som verkar i den här industrin, därför jag är glad att ha kommit till en arbetsplats som utstrålar ett så starkt driv framåt.

 

Berätta om din nya roll som CIO på SEB Investment Management, vad innebär den här rollen för förvaltningsorganisationen?

Det viktigaste i rollen är att se till så vi har det mest professionella investeringsteamet för att kunna leverera det starkaste resultatet till våra kunder. Jag syftar då inte bara på vilken avkastning vi skapar utan också hur vi skapar den. Vi behöver navigera rätt utifrån många aspekter och jag tänker då inte minst på vilket ansvar vi tar i våra investeringar. Min roll handlar om att skapa en bild av hur branschen ska se ut framåt, hur vi håller oss relevanta för våra kunder och hur vi arbetar optimalt med andra delar av SEB för att besvara just dessa frågor.

 

Du har tidigare bland annat haft motsvarande roll hos det danska försäkringsbolaget PFA Asset Management och även varit konsult inom finanssektorn, vad tar du med dig från dina tidigare roller till din nya position? 

Jag tar med mig vikten av långsiktiga grundläggande värderingar. Vårt samhälle är i ständig förändring och jag tror det är nödvändigt att vi anpassar oss för att vara relevanta, samtidigt behöver vi vara tydliga med var vi har våra grundläggande värderingar och våga stå för dem. 

 

Vad lockade dig till SEB?

Jag lockades av professionalismen, fokuset på långsiktiga relationer och en långsiktigt hållbar investeringstradition. Kapitalförvaltning är en förtroendebransch och här står sig SEB mycket starkt.

 

Du kommer bland annat att arbeta med att utveckla fondbolagets investeringsfilosofi, nämn tre fokusområden du kommer ha i detta arbete?

  • Professionalism, här ingår integritet och ansvarstagande. Det är viktigt att komma ihåg att professionalism är en inträdesbiljett till samtalet med kunderna. Utan den biljetten finns det inget sätt att få kundernas förtroende. Det är viktigt att det genomsyrar det dagliga arbetet i alla våra handlingar och beslut.
  • Systematik, jag vill tydliggöra bidraget från olika delar av värdekedjan till slutprodukten. Grundtanken bakom detta är för mig att värna en konsistent investeringsfilosofi.
  • Ansvarfulla investeringar och ESG, det vill säga hur vi tar samhällsansvar genom våra investeringar. Det är centralt att när samhället rör på sig så följer SEB Investment Management med.

 

En annan uppgift kommer att vara att se över fondbolagets strategiska agenda, vad kan detta handla om?

Det strategiska arbetet handlar om att se till så vi levererar ett relevant erbjudande till våra kunder. Viktigt är att komma ihåg att förvaltning är en ”business of scale”, men också en ”people business”, det tror jag inte alla tänker på. Vi behöver bidra till den gröna omställningen genom ett systematiskt arbete med vår investeringsfilosofi. Det är viktigare nu än någonsin att vi har en värderingsdriven förvaltning, kunden köper inte bara en ”produkt” utan narrativet omkring den spelar roll på ett helt annat sätt än tidigare. Det är viktigt att vi når ut med allt det positiva vi bidrar till. Det finns inte bara en slutprodukt för ett modernt företag idag. 

 

Du nämnde att branschen är under förändring, vilka är de största teman du ser i förvaltningsindustrin idag?

  • Nedåttryck på avgifter
  • Alternativa investeringar/Icke noterade investeringar
  • Hållbarhet

Nycken är att hitta lösningar inom dessa områden, hur vi gör våra portföljkonstruktioner med dessa teman i åtanke.

 

När du inte arbetar, hur kopplar du helst av utanför jobbet?

Jag älskar att träna. Jag spelar tennis, springer och cyklar. Familjen bor i Köpenhamn och vi har ett landställe utanför stan, bästa avkopplingen för mig är att vara där, ta en bastu och ett dopp i havet, inte minst på vintern!

 

Slutligen, nämn en inspirationskälla du har?

Barack Obama, utifrån hans integritet. Får jag nämna en till måste jag också säga att jag imponeras över det visionära hos Elon Musk. Han är inte en inspirationskälla på alla områden, men när det gäller förmågan att tänka framåt är han unik för mig.

 

Filip Torp, Communication, SEB Investment Management