Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ingen förvaltningsavgift för SEB Östeuropafond och SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag

For information in English please see the end of the page.

SEB Östeuropafond och SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag* har varit stängda för handel sedan den 28 februari 2022.

Med anledning av detta tar SEB Investment Management AB inte ut förvaltningsavgift för fonderna från och med den 28 februari 2022 och så länge fonderna är stängda för handel.

Läs mer i artikeln SEB Östeuropafond och SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag stänger för handel

*Fondens legala namn är SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonderna har klassificerats som fonder med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.

 

In English

No management fee for SEB Östeuropafond and SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund


SEB Östeuropafond and SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund* have been closed for trading since 28 February 2022.

Due to this, SEB Investment Management AB will not charge a management fee for the funds from 28 February 2022, and as long as the funds are closed for trading.

More information may be found in the article SEB Östeuropafond och SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag stänger för handel

* The fund's legal name is SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

 

Past performance does not guarantee future performance. The value of investment funds and other financial instruments may rise as well as fall and there is no guarantee you will recover your original investment. The funds are classified as a higher risk funds and may, due to the composition and management methods, fall or rise sharply in value. Key investor information documents and prospectuses are available on www.sebgroup.lu/funds.