Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar i SEB Sustainable High Yield Fund samt SEB European High Yield Fund

Som beskrivet i vår artikel från den 3 maj 2021 har SEB Investment Management antagit en ny, uppdaterad hållbarhetspolicy som innebär att alla våra fonder inför samma höga nivå av hållbarhet. Utifrån detta byts namn på SEB Sustainable High Yield Fund. Vi genomför även andra förändringar i denna fond samt i SEB European High Yield Fund. Namnbytet samt övriga förändringar träder ikraft den 30 juli 2021.

När vi nu arbetar med samma metoder och ambitionsnivå i förvaltningen av alla våra fonder finns det inte längre ett behov av att göra skillnad mellan ”hållbara” och andra fonder. SEB Investment Management har därför beslutat att ta bort benämningen ”Hållbar” samt ”Sustainable” i våra fonders namn. Utifrån detta kommer SEB Sustainable High Yield Fund att byta namn till SEB Global High Yield Fund. SEB European High Yield Fund behåller sitt namn.

Läs mer om bakgrunden i vår artikel från den 3 maj 2021


I fondernas prospekt har även andra förändringar gjorts för att förtydliga och skapa större transparens:

  • Vi har tagit bort meningen som beskriver att innehaven är noterade på en börs eller handlade på en reglerad marknad eller på en annan marknad i Europa, USA, Kanada eller Australien. Vi har även lagt till kreditbetyg för tillgångarna som fonderna investerar i samt uppdaterat formuleringen om ”swing pricing” för ökad transparens.

 

  • I SEB Global High Yield Fund (nytt namn) har vi under investeringsmål förtydligat sektionen kring prestationsbaserad avgift för tröskelvärdet. Vi har även beskrivit investeringsmålet tydligare om obligationer inom segmentet ”non-investment grade”.

 

  • I SEB European High Yield Funds investeringsmål har vi förtydligat andelen tillgångar i europeiska ”Investment grade-obligationer” som fonden investerar i från i viss utsträckning till 10 % av innehaven. Utöver detta har globala “non-investment grade-obligationer” lagts till investeringsuniverset, också med gränsen 10 %. Även detaljer om fondens jämförelseindex har lagts till.

 

Se mer information samt lista över berörda andelsklasser inklusive tillhörande ISIN i dokumentet nedan:

Kundunderrättelse

Du kan läsa mer om fondbolagets hållbarhetsarbete och vår uppdaterade hållbarhetspolicy på sebgroup.com

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.