Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar i SEB Teknologifond

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att lägga ut förvaltningen av SEB Teknologifond till Black Rock Investment Management den 5 oktober 2020. Fondens portfölj kommer därefter att förvaltas av ett amerikanskt team baserat i San Francisco med Tony Kim som huvudansvarig förvaltare. Fonden kommer även fortsättningsvis att förvaltas aktivt och främst investera i bolag inom teknologisektorn, men fondens investeringsuniversum utökas genom att den får möjlighet att investera i Emerging Markets. Fonden kommer även kunna investera upp till 15 procent av sitt totala värde i kinesiska A-aktier. Som en följd av detta ändras fondens jämförelseindex från nuvarande MSCI World Information Technology Net Return Index till MSCI AC World Information Technology Net Return Index. Fondens investeringsprocess kommer samtidigt ändras från en objektiv och disciplinerad strategi till att framöver baseras på fundamental bolagsanalys.

Fondens andelsägare behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på fondsparandet påverkas inte, men det är viktigt att känna till förändringen.

Fondens ISIN-kod: SE0000984114

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.